Integritetspolicy enligt GDPR

Här ser du vår integritetspolicy

– Önskar du vara kvar i Frilanspoolens databas, loggar du in och kryssar i ditt samtycke.
– Den som inte ger sitt samtycke kommer att raderas från databasen.

Tjänst ”Generellt samtycke”: Ingå i CV-databas och vara sökbar för rekryteraren

INTRODUKTION
Frilanspoolen i Sverige AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag som erbjuder bemannings och rekryteringstjänster. Här beskrivs Frilanspoolens personuppgiftspolicy och processer avseende insamling och behandling av personuppgifter. Här anger vi dina rättigheter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER (BEHANDLAR) DINA PERSONUPPGIFTER
1. Personuppgifter du ger oss:

a. Skapa profil och vara sökbar i CV-databas
För att Frilanspoolen ska kunna erbjuda den sökbara CV-databasen ”Tjänsten” baserad på ert samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. Du kan själva när som helst redigera din egen användarprofil.

Vi behandlar dina personuppgifter för administration av din ansökan, för rekrytering och/eller bemanning och för att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande.

b. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning
Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter och referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje part för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer vår personuppgiftspolicy.

c. Din korrespondens med Frilanspoolen
Om du kommunicerar med oss via e-mail, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen för att besvara din förfrågan och liknande. Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter och mejlkonversation eller på annat sätt avstå från att kommunicera med dig, vänligen meddela oss detta genom mejl: info@frilanspoolen.se

d. Ändamål för att behandla dina personuppgifter
Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som du har samtyckt till, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare och rekryteringspartners, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss.

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA
Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras i våra databaser som hostas av tredje part. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster.

Vi säljer inte personuppgifter till någon, och delar endast personuppgifter med tredje part som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantör.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte
– du begär det eller godkänner det
– information lämnas ut för att följa lagen (till exempel bokföringslagen)
– för att hantera nöd eller force majeure händelser
– för att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.
Vi kan även komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners och tjänsteleverantörer.

I den kandidatpresentation som lämnas till kunden kan även finns länk till din Linkedinprofil och i förekommande fall länk till arbetsprov / portfolio.

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER
Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan för Sveriges Datainspektion https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Du kan begära information från Frilanspoolen om:
– ändamålen med behandlingen
– kategorier av personuppgifter
– vem som utanför Frilanspoolen mottagit personuppgifter från Frilanspoolen
– vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss)
– hur länge dina personuppgifter lagras.

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. I många länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi hanterar dina personuppgifter. Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig.
Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig, i den mån det är tekniskt möjligt, på begäran.

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till anställda och underleverantörer såsom löneadministration och bokföringstjänster, som behöver informationen för att tillhandahålla respektive tjänst.

DATALAGRING
Dina personuppgifter lagras av oss på servrar tillhörande molntjänstleverantörer. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Frilanspoolen. För mer information om var och hur länge vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta Frilanspoolen på info@frilanspoolen.se

UPPDATERING AV DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan annat meddelande till dig än att denna Personuppgiftspolicy publiceras på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL
Vänligen kontakta Frilanspoolen
info@frilanspoolen.se